نمایی متفاوت و زیبا از مقبره بشقارداش, بجنورد
عکاس : افشین رازی