انصار روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی ایران است.

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۴۸۰ نفر (در ۱۴۲ خانوار) بوده است.

جمعیت تاریخی
سال جمعیت ±%
۱۳۸۵ ۴۳۰ —    
۱۳۹۰ ۵۶۷ +۳۱٫۹٪
۱۳۹۵ ۴۸۰ −۱۵٫۳٪